Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Bij proefsleuven gebruikmaken van fietspad andere zijde

We zijn al even bezig met het graven van proefsleuven op verschillende plaatsen op het sluizencomplex. Een aantal van deze sleuven graven we nu tot aan de rand van de weg. Hierdoor is van 13 maart tot 22 maart 2018 tijdelijk de weg op de Buitenhaven versmald. De versmalling is alleen op doordeweekse dagen buiten de spits tussen 8.30 en 16.00 uur. In verband met de veiligheid moeten fietsers en voetgangers bij de betreffende graaflocaties tijdelijk oversteken naar de andere kant van de weg.