Tijdelijk 50 km/u bij heiwerkzaamheden

Bij de locatie Frontmuur Noordwest start 25 juni 2018  het heien en trillen tussen 7.00 en 19.00 uur. Van de T-splitsing bij de Westsluis tot de T-splitsing bij de Oostsluis is tijdens de werkzaamheden een maximumsnelheid van 50 km/u. De maatregel geldt voor het wegverkeer tot half augustus zowel overdag als 's nachts.