Omleiding fietsers door aanleg rotonde

Het wegverkeer gaat bij het kruispunt Binnenvaartweg - Buitenhaven - Schependijk over tijdelijke wegen. Ook voor het fietsverkeer is de situatie veranderd. Fietsers leiden we in beide richtingen om via het fietspad langs de Kennedylaan en Buitenhaven. Als de brug openstaat, kunnen fietsers vlak voor de brug oversteken en langs het pad naast de sluis naar de andere brug fietsen. Ook fietsers richting het Portaal van Vlaanderen en de Scheldeboulevard steken hier over en rijden langs het tegelpad.