Grondtranport bij Middensluis

Tot eind oktober verplaatsen we op verschillende dagen grond nabij de Middensluis. De grond graven we af bij de Frontmuur Noordwest en verplaatsen we om de combiwand met legankers vast te kunnen zetten. We moeten met de grond de openbare weg kruisen om vanaf de bouwlocatie Frontmuur Noordwest de opslaglocatie naast de Middensluis te bereiken. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, maken we gebruik van het feit dat Middensluis bij laagwater niet in gebruik is. Het wegverkeer wordt door de bestaande dynamische routering over het sluizencomplex geleid via de zuidelijke brug. Het politiekantoor en calamiteitensteiger blijven bereikbaar door de inzet van verkeersregelaars.