Fietsers bij werk afstappen tussen Middensluis en Westsluis

Op 13 en 14 december graven we tussen 9.00 en 16.00 uur proefsleuven bij het fietspad langs de Frontmuur Noordwest (tussen de Westsluis en Middensluis). Dit is nodig om bestaande kabels te controleren. Er is geen omleiding nodig voor het fietsverkeer. Een verkeersbegeleider helpt de fietsers om de werkzaamheden heen. Fietsers moeten even afstappen bij de werkzaamheden.