Verkeershinder door verschillende werkzaamheden tussen Middensluis en Westsluis

Van maandag 3 december tot woensdag 12 december 2018 werken we op verschillende locaties op het sluizencomplex op en naast de weg. Er is een omleiding voor het fietsverkeer tussen de Middensluis en de Westsluis. Door werkzaamheden te combineren, beperken we de hinder.