Aantal parkeerplaatsen niet beschikbaar op Scheldekade

Om het grondwaterpeil goed te monitoren voor, tijdens en na de bouw van de sluis, installeren we extra peilbuizen in de omgeving. Van 15 tot en met 18 januari 2019 plaatsen we aan de Scheldekade peilbuizen direct naast het wegdek. Hierdoor zijn tijdelijk maximaal zeven parkeervakken niet beschikbaar.