Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Werkzaamheden rotonde N252

Om bijzondere transporten tot 45 meter mogelijk te maken naar het sluizencomplex, passen we de rotonde van de N252 nabij het busstation Terneuzen aan. Op 11 en 12 februari begeleiden vier verkeersregelaars van 9.00 tot 16.00 uur het verkeer terwijl de rotonde definitief wordt aangepast. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Bij de rotonde op de N252 liggen twee druppels - een verhoogde scheiding tussen de rijstroken – die we gaan verwijderen. Aannemerscombinatie Sassevaart werkt vanaf de ene rijstrook, terwijl verkeersregelaars het aankomende verkeer begeleidt om de rotonde in tegengestelde richting op te rijden. Het gaat om de druppels op de route van verkeer vanaf de provinciale weg naast het busstation naar de rotonde en de Buitenhaven richting het sluizencomplex. Eerder hebben we boringen verricht om erachter te komen of er asfalt onder de druppels zit.