Geen ligplaatsen Schependijk door verwijderen kade

Aanstaande maandag starten we aan de Schependijk met het verwijderen van de bestaande kade. Dit doen we vanaf het water. Hierdoor vervallen gefaseerd ligplaatsen voor de scheepvaart. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert op regelmatige basis het vaartuig RWS88 – verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing - en de Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de actuele stand van zaken zodat de beschikbare ligplaatsen in het gebied optimaal benut kunnen worden.