Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Extra vrachtverkeer op sluizencomplex

De komende periode is er een toename van het aantal transporten tussen het bouwterrein van de Nieuwe Sluis en de Nieuw Neuzenpolder. Om het verlaten en oprijden van het bouwterrein veilig te laten verlopen, zetten we verkeersregelaars en een veegwagen in. De transporten vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. In totaal zijn er per uur circa acht retourvrachten. Gezien de grote hoeveelheid grond rijden we later tussen 7.00 tot 19.00 uur met grond. We blijven de verkeersveiligheid goed in de gaten houden.