Grondtransport bij dienstenhaven

Er vinden grondtransporten plaats vanaf de dienstenhaven naar het gronddepot naast de Middensluis. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, maken we gebruik van het feit dat de Middensluis bij laag water niet in gebruik is. Het wegverkeer wordt door de bestaande dynamische routering over het sluizencomplex geleid via de zuidelijke brug. Het kantoor van de Marechaussee en politie en de calamiteitensteiger blijven bereikbaar door de inzet van verkeersregelaars. We werken tijden de stremming van de Middensluis, maar alleen tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting duurt het werk tot medio november 2019.