Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Omleiding fietsers Bypass Oostsluis

De bypass Oostsluis is open voor het wegverkeer. Voor fietsers is er nog een omleiding actief.  Naar verwachting is medio december het nieuwe fietspad gereed en is  er ter plaatse geen omleiding meer.