Opbouw torenkranen voor betonwerken buitenhoofd

Voor de verdere werkzaamheden aan het buitenhoofd bouwen we vijf torenkranen op. Om de opbouw op locatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn de kranen op voorhand al zoveel mogelijk gemonteerd. Vervolgens leveren we de torenkranen door vrachtwagens in delen aan op locatie. Per torenkraan zijn ongeveer tien   vrachtwagens nodig.  De kranen leveren we opeenvolgend aan. De opbouw per kraan neemt twee   dagen in beslag. Begin oktober 2020 zijn  alle torenkranen geplaatst. Tijdens de aankomst van de vrachtwagens zetten we verkeersregelaars in. Zo zorgen we voor een veilige en vlotte doorstroming van het wegverkeer.