Onderhoud verlichting

De verlichting langs het wegtracé over het sluizencomplex krijgt een onderhoudsbeurt. Deze werkzaamheden staan gepland op woensdagavond 16 september 2020. Wegverkeer dient rekening te houden met enige hinder.   Om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te minimaliseren vinden de werkzaamheden ’s avonds plaats. Een verrijdbare wegafzetting  markeert de werkzaamheden.    Daarnaast begeleiden  twee verkeersregelaars het verkeer zodat de werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen worden. Ook houden we     rekening met de brugstanden.