Grondtransporten van dienstenhaven naar Nieuwe Sluis

Vanaf 11 januari 2022 rijden we buiten de spits met grond van de dienstenhaven naar het sluisplateau van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering. De weg vegen we op reguliere basis schoon om zandoverlast op de weg te voorkomen.