Grondtransporten op het sluizencomplex

Op het sluizencomplex vinden op dit moment verschillende grondtransporten plaats. Onder andere vanaf de dienstenhaven naar het bouwterrein. Verkeersregelaars zijn aanwezig voor begeleiding van de transporten.