Aanleg doorvaartkanaal

Vanaf het najaar 2018 werken we aan een tijdelijk doorvaartkanaal. Het doorvaartkanaal komt op de plek waar tot voor kort het kantoor van Rijkswaterstaat stond.

doorvaartkanaal voor scheepvaart

Het doorvaartkanaal zorgt tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis voor minder hinder voor de scheepvaart. Binnenvaartschepen kunnen door het kanaal voor langere tijd gebruik blijven maken van de Middensluis.