Aanleg Kapitein Rooiboskanaal

Vanaf het najaar 2018 is gewerkt aan een tijdelijk doorvaartkanaal. Het doorvaartkanaal ligt op de plek waar eerst het kantoor van Rijkswaterstaat stond. Begin mei 2019 is het kanaal in gebruik genomen en heeft de naam Kapitein Rooiboskanaal gekregen.

Kapitein Rooiboskanaal

Het doorvaartkanaal zorgt tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis voor minder hinder voor de scheepvaart. Binnenvaartschepen kunnen door het Kapitein Rooiboskanaal voor langere tijd gebruik blijven maken van de Middensluis en zo om de bouwput van de Nieuwe Sluis heen varen.