Frontmuur Noordwest

Aannemerscombinatie Sassevaart is bezig met de aanleg van een waterkerende muur: Frontmuur Noordwest. Deze muur is onderdeel van de Nieuwe Sluis en komt in de West Buitenhaven. Door de muur kan ook tijdens het stormseizoen veilig en voortvarend gewerkt worden aan de Nieuwe Sluis. De muur is eind 2018 klaar. De nieuwe doorgaande weg moet dan nog worden aangelegd.

Frontmuur Noordwest

De werkzaamheden starten met de voorbereidingen voor het aanbrengen van een heiplateau. Dat heiplateau is nodig om heiwerkzaamheden voor de waterkerende muur uit te voeren. Frontmuur Noordwest bestaat uit een combi- en damwand en is onderdeel van de primaire waterkering. Dat wil zeggen dat hij beschermt tegen water van de zee. Het materiaal voor het heiplateau, dat nodig is voor de bouw van de Frontmuur, brengt Sassevaart aan over water en plaatsen ze vanaf een ponton.

Frontmuur Noordwest

Nieuwe route
Frontmuur Noordwest gaat de komende jaren een belangrijk onderdeel uitmaken van het sluizencomplex. Niet alleen als primaire waterkering, maar ook voor het verkeer. In een later stadium komt namelijk de route voor doorgaand weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex langs de Frontmuur te liggen. Verkeer rijdt dan dus tussen een hoge wand en de bouwput door. De muur komt parallel aan de huidige doorgaande route voor wegverkeer, vanaf de bushalte midden op het sluizencomplex tot aan de Westsluis.

Hinder
De werkzaamheden leveren geen hinder op voor de scheepvaart, want de werkzaamheden worden buiten de vaargeul uitgevoerd. Ook het wegverkeer kan gewoon blijven doorrijden. Alleen het wandelpad ter plaatse moet aangepast worden. Verder voeren we voor het plaatsen van de Frontmuur heiwerkzaamheden uit. We gebruiken hiervoor bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken aan de omgeving en weinig werkruimte innemen.