Frontmuur Noordwest

Aannemerscombinatie Sassevaart heeft de waterkerende muur: Frontmuur Noordwest aangelegd. Deze muur is onderdeel van de Nieuwe Sluis en ligt in de West Buitenhaven. Door de aanleg van deze muur kunnen we ook tijdens het stormseizoen veilig en voortvarend werken aan de Nieuwe Sluis. De muur was eind 2018 klaar. Inmiddels ligt ook de nieuwe doorgaande weg langs deze muur.

Frontmuur Noordwest

De werkzaamheden zijn gestart met de voorbereidingen voor het aanbrengen van een heiplateau. Dat heiplateau was nodig om heiwerkzaamheden voor de waterkerende muur uit te voeren. Frontmuur Noordwest bestaat uit een combi- en damwand en is onderdeel van de primaire waterkering. Dat wil zeggen dat hij beschermt tegen water van de zee.

doorgaande route

Nieuwe route
Frontmuur Noordwest maakt de komende jaren een belangrijk onderdeel uit van het sluizencomplex. Niet alleen als primaire waterkering, maar ook voor het verkeer. De route voor doorgaand weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex ligt langs de Frontmuur. Verkeer rijdt tussen een hoge wand en de bouwput door.