Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Frontmuur Zuidwest

Naast de Frontmuur Noordwest, hebben we ook een Frontmuur Zuidwest. Deze muur is aangelegd aan de andere kant van de Westsluis, dus bij het binnenhoofd in het kanaal Gent-Terneuzen. Deze diepwand is ook onderdeel van de Nieuwe Sluis.

Bij de Frontmuur Zuidwest komen de deur, de brug en de brugkelder, het landhoofd en de drenkelingenladder van de Nieuwe Sluis. De diepwand die Frontmuur Zuidwest vormt, is medio 2019 gereed. Eerst brengen we begin 2019 extra grond aan. Dit grondlichaam is nodig voor bouwwegen en om op termijn de diepwand te kunnen maken.

Frontmuur Zuidwest

Werkzaamheden tijdelijk grondlichaam
We hebben twee steigers in de Binnenhaven West gesloopt voor de aanleg van de Frontmuur Zuidwest. In de hoek tussen de bestaande frontmuur van de Westsluis en het bouwterrein Zeevaartweg maken we tijdelijk meer land tot het binnenhoofd helemaal gereed is. Inmiddels hebben we slib verwijderd en zijn staalslakken gestort als basis voor het grondlichaam. Het storten van het zand en de afwerking gebeurt in het eerste kwartaal 2019. We werken het grondlichaam af met een deklaag van breuksteen. Het talud onder water wordt afgedekt met onderwaterbeton. Dit voorkomt dat er losse stenen door de schroefwerking van schepen kunnen uitspoelen. Het storten van het onderwaterbeton begeleiden we met een duiker voor kwaliteitscontrole. De werkzaamheden voor de diepwand Frontmuur Zuidwest staan gepland voor het tweede kwartaal van 2019.

Zoveel mogelijk via bouwwegen
We ontlasten het doorgaande verkeer op het sluizencomplex door materiaal en materieel zoveel mogelijk via bouwwegen te vervoeren. De werkzaamheden voor het grondlichaam voeren we grotendeels vanaf het water uit, vanachter de lijn van het oostelijke remmingwerk van de Westsluis. Wanneer zeevaart met sleepbootbegeleiding gepland is voor de Westsluis, maakt het drijvend materieel ruimte, zodat de sleepdiensten ongehinderd kunnen werken. Tijdens de werkzaamheden houden de regioverkeersleiders, de actieve werkschepen en de sleepboten onderling contact.