Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Kade Binnenhaven West

Eind 2018 start aannemerscombinatie Sassevaart met de realisatie van het eerste deel van de nieuwe kade aan de Binnenhaven West, naast de net aangelegde Goessekade. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Materialen komen via een ponton aan en passeren de sluis in de daluren.