Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Rotonde Schependijk

Van half augustus tot en met eind september 2018 bouwen we een rotonde op de huidige kruising van de Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk. Door deze rotonde verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming.