Sloop Middensluis

Op 1 oktober 2021 is begonnen met de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis. En dat gaat voortvarend. Tijdens de sloop maakt de aannemer met werkschepen nog wel tijdelijk gebruik van het Kapitein Rooiboskanaal. De sloopwerkzaamheden van het eerste deel duren tot ongeveer medio 2022.