Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Werkzaamheden Schependijk

Om het doorvaartkanaal en de uiteindelijke voorhaven van de Nieuwe Sluis te kunnen bereiken, past aannemer Sassevaart de kade aan de Schependijk aan. De aannemer is in het tweede kwartaal van 2018 begonnen met het verleggen van kabels en leidingen, het slopen van gebouwen en het saneren van de bodem. Daarna zijn de nieuwe damwanden geplaatst. Inmiddels zijn we volop bezig met het afgraven.