Werkzaamheden Schependijk

Om het uiteindelijke doorvaartkanaal en de uiteindelijke voorhaven van de Nieuwe Sluis te kunnen bereiken, past aannemer Sassevaart de kade aan de Schependijk aan. De aannemer start in het tweede kwartaal van 2018 met het verleggen van kabels en leidingen, het slopen van gebouwen en het saneren van de bodem. Daarna worden damwanden geplaatst. De damwanden voor de nieuwe kade worden per schip aangevoerd en passeren de sluizen in de daluren.