Procedure

De projectorganisatie is volop bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de Nieuwe Sluis. Voordat de aanleg kan beginnen moet de aanbestedingsprocedure doorlopen worden om een aannemer te selecteren.

De Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het uitvoeringsbesluit genomen. Hierdoor kon de aanbesteding beginnen. Drie aannemerscombinaties waren in de race voor de opdracht om het ontwerp en de uitvoering van de nieuw te bouwen sluis uit te voeren.

De drie aannemers zijn grote Vlaams-Nederlandse combinaties. Elke combinatie heeft een eigen werknaam:

  • De eerste combinatie Alliantie Sluis Terneuzen bestaat uit civiele bouwer Mobilis en ingenieursbureau Croonwolter&dros (allebei onderdeel van het Nederlandse TBI), het Nederlandse waterbouwconcern Van Oord, het Belgische Franki én twee Belgische onderdelen van het Franse Eiffage, Herbosch Kiere en de Antwerpse Bouwwerken.
  • In de tweede combinatie Sas Ter Nessen zitten de Belgische bouwer Besix, het Nederlandse Heijmans en het Vlaamse baggerbedrijf Jan De Nul. Ter Nessen is een oude naam voor Terneuzen.
  • In de derde combinatie Sassevaart werken het Nederlandse BAM, het Belgische bagger- en bouwconcern DEME (onder meer Dredging International) en het Vlaamse bouwbedrijf Van Laere samen.

Op vrijdag 30 juni is bekendgemaakt dat het project voornemens is de opdracht te gunnen aan de combinatie Sassevaart. Eind augustus 2017 kan de opdracht definitief gegund worden.

Tracéwetprocedure
De tracéwetprocedure voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen is doorlopen. Op 29 februari 2016 heeft de Nederlandse minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het definitieve Tracébesluit getekend. Samen met de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit heeft het tracébesluit ter inzage gelegen. Hierop is door zeven partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Vervolgens was de inhoudelijke behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State. In augustus 2016 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen ongegrond verklaard.