Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.

Vragen over de verkeerssituatie?

Boringen voor kabels en leidingen

20 april 2017

<p>Tussen&nbsp;begin juli&nbsp;en half oktober 2017 vinden twee gestuurde boringen plaats op en rond het sluizencomplex. Omwonenden merken dit door het tijdelijk afsluiten van de weg richting het Kopje van Kanada en het werkterrein in de Grenulaan.</p>
luchtofoto

 

Door de bouw van de Nieuwe Sluis gaat het midden van het sluizencomplex in Terneuzen op de schop. Daarom is gekozen om diverse leidingen op het sluizencomplex en in de omgeving rondom te verleggen. En meteen ook een deel van benodigde nieuwe kabels en leidingen te leggen. Bij het aanleggen van ondergrondse netwerken van kabels en leidingen worden horizontaal gestuurde boringen gebruikt. Bij een horizontaal gestuurde boring wordt gewerkt met een computergestuurde boorinstallatie die aan een boorbuis is gekoppeld en de kabel, mantelbuis of pijpleiding door de grond trekt. Met deze computergestuurde techniek worden obstakels in de grond omzeild. Ook zorgt de techniek voor zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Werkwijze
Bij een gestuurde boring zijn twee werkterreinen nodig. Op de ene locatie (het intredepunt) start een eerste voorboring naar de tweede locatie (het uittredepunt). Vanaf die plek wordt vervolgens een ruimer terug getrokken. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt die het voorgeboorde gat groter. Tot slot worden de gewenste kabels en leidingen in één mantelbuis terug getrokken door de gemaakte ruimte en per locatie aangesloten op de aanwezige kabels en leidingen. De mantelbuis dient ter bescherming van de kabels. Tijdens alle fases is de tunnel gevuld met een mengsel om druk te behouden en de grond stevig te houden.

Boring buitenhaven
Voor de eerste gestuurde boring, vanaf begin juli 2017 (afhankelijk van de duur van het broedseizoen) hebben we een werkterrein op het Kopje van Kanada en op het einde van de landtong daartegenover, de Lange Middenhavendam. De boring gaat onder de Westbuitenhaven. Het Kopje van Kanada wordt de hele maand juli afgesloten voor autoverkeer. Er heeft afstemming plaatsgevonden met het festival de Ballade dat begin juli op dezelfde locatie plaatsvindt.

Boring voorhaven Oostsluis
De tweede boring begint half augustus 2017. De boor start vanaf de Grenulaan naar de landtong waar de Nautische Verkeerscentrale staat, de Lange Middenhavendam. Die laatste locatie is alleen bereikbaar voor medewerkers van de centrale. Het werkterrein aan de Grenulaan is ter hoogte van de huisnummers 43 tot en met 54 en Korte Dijkstraat nummer 14. Ter hoogte van deze woningen wordt de Grenulaan ruim een week afgesloten. Verkeer kan niet passeren en parkeren ter hoogte van het werkterrein is ook niet mogelijk. De aannemer doet zijn best rekening te houden met de bereikbaarheid voor belanghebbenden en omwonenden. Omwonenden kunnen de bouwwerkzaamheden horen. Op alle werkterreinen staan machines voor het boren en het benodigde materieel. Ook is er personeel aanwezig om de werkzaamheden in goede banen te begeleiden. De bewoners krijgen binnenkort een brief in de bus.