Colofon

De website is ontwikkeld in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.
 

Disclaimer

De content van nieuwesluisterneuzen.eu is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verklaring is online inzichtelijk op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2175

 

Redactie en realisatie

Communicatieteam Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, project Nieuwe Sluis Terneuzen

 

Vormgeving en realisatie

10uur

 

Fotografie

Patrick Vanhopplinus
Mark Neelemans Fotografie