Colofon

De website is ontwikkeld in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Redactie en realisatie

Lievens Communicatie

Vormgeving en realisatie 

10uur communicatie & creatie

Fotografie

Patrick Vanhopplinus
Mark Neelemans Fotografie

Disclaimer

De content van nieuwesluisterneuzen.eu is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.