Traject & omgeving

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het complex is onderdeel van de vaarroute Rotterdam-Parijs. Schepen komen vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Of andersom. De Nieuwe Sluis komt binnen het huidige sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest dan zijn functie. De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

Sluizencomplex Terneuzen

Het sluizencomplex ligt in de gemeente Terneuzen. Aangrenzende woongebieden zijn aan de westzijde Wulpenbek, Knol en Hoek. Aan de oostzijde de stad Terneuzen. Bewoners van de binnenstad en de Stationsweg wonen straks het dichtst bij de werkzaamheden. Bewoners en bedrijven op en rond het sluizencomplex hebben al volop te maken met de komst van de Nieuwe Sluis.

 

Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen. Het sluizencomplex in Terneuzen biedt toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal. Een nieuwe sluis in het sluizencomplex in Terneuzen levert een economische impuls op voor zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio.

 

Kanaalzone

Het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen heet de Kanaalzone. De haven- en industriesteden Gent en Terneuzen brengen veel werkgelegenheid met zich mee. In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek. Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden. Zo is er ruimte voor de unieke ‘biobased economy’; een economie waarbinnen bedrijven elkaars reststoffen en product- en energiestromen benutten. Het mooie landschap met oude kreken, schorren en slikken en langgerekte dijken met knotwilgen kenmerken het gebied.

Impressie Nieuwe Sluis Terneuzen

Rotterdam-Parijs

De Nieuwe Sluis in Terneuzen is een onderdeel van de vaarroute van Rotterdam naar Parijs. Een van de projecten verderop de vaarroute is de Seine-Scheldeverbinding. Dit project wil zeven Europese havens met elkaar verbinden via bestaande te verbeteren waterwegen en een nog te graven kanaal: Rotterdam in Nederland, Antwerpen, Gent en Zeebrugge in België, en Le Havre, Rouen en Duinkerke in Frankrijk. De nieuwe verbinding biedt economische perspectieven voor Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland. De industriële regio's van de Seine worden door dit project bereikbaar voor binnenschepen tot 4.400 ton.