Traject & omgeving

Het sluizencomplex Noordzeesluizen bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het complex is onderdeel van de vaarroute Rotterdam-Parijs. Schepen komen vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Of andersom. De Nieuwe Sluis ligt binnen het sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De Nieuwe Sluis is breder, dieper en langer dan de andere twee sluizen.

Luchtfoto sluizencomplex

Het sluizencomplex ligt in de gemeente Terneuzen. Aangrenzende woongebieden zijn aan de westzijde Wulpenbek, Knol en Hoek. Aan de oostzijde de stad Terneuzen. Bewoners van de binnenstad en de Stationsweg wonen het dichtst bij de werkzaamheden. Bewoners en bedrijven op en rond het sluizencomplex hebben al volop te maken gehad met de komst van de Nieuwe Sluis. Huizen en bedrijfspanden zijn gesloopt. Verschillende bedrijven hebben een nieuwe plek gevonden op het sluizencomplex.

 

Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen. Het sluizencomplex in Terneuzen biedt toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal. De nieuwe, grotere, sluis in het Noordzeesluizencomplex in Terneuzen levert een economische impuls op voor zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio.

 

Kanaalzone

Het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen heet de Kanaalzone. De haven- en industriesteden Gent en Terneuzen brengen veel werkgelegenheid met zich mee. In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek. Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden. Zo is er ruimte voor de unieke ‘biobased economy’; een economie waarbinnen bedrijven elkaars reststoffen en product- en energiestromen benutten. Het mooie landschap met oude kreken, schorren en slikken en langgerekte dijken met knotwilgen kenmerken het gebied.

Bediengebouw

Rotterdam-Parijs

De Nieuwe Sluis in Terneuzen is een onderdeel van de vaarroute van Rotterdam naar Parijs. Een van de projecten verderop de vaarroute is de Seine-Scheldeverbinding. Dit project wil zeven Europese havens met elkaar verbinden via bestaande te verbeteren waterwegen en een nog te graven kanaal: Rotterdam in Nederland, Antwerpen, Gent en Zeebrugge in België, en Le Havre, Rouen en Duinkerke in Frankrijk. De nieuwe verbinding biedt economische perspectieven voor Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland. De industriële regio's van de Seine worden door dit project bereikbaar voor binnenschepen tot 4.400 ton.