Traject & omgeving

De Nieuwe Sluis komt  binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest dan zijn functie. De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.

 

 

De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. 

De sluis is naar verwachting geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen. Het sluizencomplex in Terneuzen biedt toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal. Een nieuwe sluis in het sluizencomplex in Terneuzen levert een economische impuls op voor zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio. 

 
Kanaalzone

Het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen heet de Kanaalzone. De haven- en industriesteden Gent en Terneuzen brengen veel werkgelegenheid met zich mee. In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek. Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden. Zo is er ruimte voor de unieke ‘biobased economy’; een economie waarbinnen bedrijven elkaars reststoffen en product- en energiestromen benutten. Ook is er het mooie landschap met oude kreken, schorren en slikken en langgerekte dijken met knotwilgen kenmerken het gebied. 

 

 

 

 

 

Bekijk een video van een schip dat vanaf de sluizen in Terneuzen naar de haven van Gent vaart. Of bekijk hoe de PRIMULA SEAWAYS de DFDS Seaways terminal in Gent verlaat en haar route vervolgt naar Vlissingen.