Organisatie

De opdrachtgever voor de aanleg van de Nieuwe Sluis is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer werken vanuit een Vlaams-Nederlands projectteam. Daarnaast zijn er bij de aanleg van de Nieuwe Sluis verschillende partijen betrokken, zoals de beheerder van de wegen, het sluizencomplex en de havens.

Betrokken partijen

Impressie Nieuwe Sluis Terneuzen

Stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen

Naast het projectteam van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is er een stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen. In deze Vlaams-Nederlandse groep zijn vertegenwoordigd: Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) met daarin de afdeling Maritieme Toegang (AMT). Voor Nederland: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen. De fusiehaven North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen) is ook vertegenwoordigd.