Organisatie

De voorbereidingen voor de bouw van de Nieuwe Sluis worden uitgevoerd door een Vlaams-Nederlands projectteam onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC).

Onder leiding van projectdirecteur Eric Marteijn werken verschillende teams aan de opdracht. Zo heb je een technisch team, veiligheidsteam, omgevingsteam, financieel team en een team dat zich bezighoudt met de zoektocht naar de meest geschikte aannemer voor de aanleg van de Nieuwe Sluis. 

Stuurgroep Nieuwe Sluis

Naast het projectteam is er een stuurgroep. In de Vlaams-Nederlandse stuurgroep zijn vertegenwoordigd: Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) met daarin de afdeling Maritieme Toegang (AMT) en Havenbedrijf Gent. Voor Nederland: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen.

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam beleid en beheer van het Schelde-estuarium. De belangrijkste taak van de VNSC is het bevorderen van een duurzame balans tussen de belangen van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium.