Downloads

Van 7 tot en met 11 mei 2018 was het 34e World Congress van PIANC: The World Association for Waterborne Transport Infrastucture in Panama. Verschillende betrokkenen van de Nieuwe Sluis (en de sluis in IJmuiden) waren aanwezig bij dit waterbouw- en scheepvaartcongres om kennis en informatie te delen. Vanuit het project Nieuwe Sluis Terneuzen is een presentatie gegeven door Koen Van Doorslaer, aannemerscombinatie Sassevaart en Wim Kortlever, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

Archeologisch onderzoek is belangrijk én wettelijk verplicht bij grondverstorende projecten. Voor de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieronder een aantal rapporten naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken.

Het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen en de bijbehorende documenten hebben van 14 maart tot en met 25 april 2016 ter inzage gelegen op verschillende locaties. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en door nieuwe inzichten aangepast. In het tracébesluit staat een gedetailleerde uitwerking van de door de minister gekozen ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen.

Het Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Nieuwe Sluis Terneuzen hebben van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage gelegen. Het ontwerptracébesluit beschrijft de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving.

Op vrijdag 27 februari 2015 kwamen meerdere aannemers naar Terneuzen voor de marktinformatiedag . Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over het project en de aanbestedingsprocedure.

Op 5 februari 2015 tekenden de ministers van Nederland en Vlaanderen   het verdrag betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Zie ook de website van overheid.nl.

De plannen voor de Nieuwe Sluis worden uitgewerkt in een tracébesluit. Ter voorbereiding hierop wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Hiervoor is begin 2014 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uitgebracht. Hierop was inspraak mogelijk.

Nederland en Vlaanderen zijn het eens over een nieuwe sluis bij Terneuzen. Dat hebben minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare werken) op 19 maart 2012 in Terneuzen bekendgemaakt.  

Voordat gestart kon worden met de planuitwerkingsfase zijn er in de verkenning veel onderzoeken verricht naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

1.0_Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen.pdf 0.06 MB 2.0_Onderzoek van de Verkennende Fase.pdf 0.08 MB 2.1_KGT 2008-Probleemanalyse.pdf 1.09 MB 2.2.1_KGT2008-Beknopte gids bij onderzoek en proces.pdf 7.18 MB 2.2.2 KGT2008-Onderzoekspakket 1 Kostenstudie.pdf 8.2 MB 2.2.3 KGT2008-Onderzoekspakket 1 Manoeuvreersimulaties zeesluis binnen complex.pdf 1.3 MB 2.2.4 KGT2008-Onderzoekspakket 1 Technische studie.pdf 5.56 MB 2.2.5 KGT2008-Onderzoekspakket 2 Studie vervoerseffecten.pdf 2.26 MB 2.2.6 KGT2008-Onderzoekspakket 2 Second opinion Centraal Planbureau.pdf 0.14 MB 2.2.7 KGT2008-Onderzoekspakket 3 Nautische veiligheidsstudie.pdf 2.44 MB 2.2.8 KGT2008-Onderzoekspakket 4 Milieutoets.pdf 38.46 MB 2.2.9 KGT2008-Onderzoekspakket 4 Bijlagen Milieutoets.pdf 30.08 MB 2.2.10 KGT2008-Onderzoekspakket 4 Samenvatting Milieutoets.pdf 1.82 MB 2.2.11 KGT2008-Onderzoekspakket 4 Impactmatrix.xls 0.1 MB 2.2.12 KGT2008-Onderzoekspakket 4 Second opinion VNSC m.e.r..pdf 0.16 MB 2.2.13 KGT2008-Onderzoekspakket 5 Second opinion Centraal Planbureau.pdf 0.04 MB 2.2.14 KGT2008-Onderzoekspakket 5 Studie Strategische Welvaartseffecten.pdf 0.47 MB 2.2.15 KGT2008-Onderzoekspakket 6 Verkeerstoets.pdf 2.57 MB 2.2.16 KGT2008-Onderzoekspakket 7 KGT-Leidraad voor kosten-batenanalyse.pdf 0.28 MB 2.2.17 KGT2008-Onderzoekspakket 7 Second opinion Centraal Planbureau op de KGT-Leidraad.pdf 0.04 MB 2.2.18 KGT2008-Onderzoekspakket 7 Omgevingsscenarios.pdf 1.44 MB 2.2.19 KGT2008-Onderzoekspakket 7 Maatschappelijke Kosten-batenanalyse.pdf 0.5 MB 2.2.20 KGT2008-Onderzoekspakket 7 Second opinion Centraal Planbureau op de MKBA.pdf 0.09 MB 2.2.21 KGT2008-Onderzoekspakket 8 Meerwaardeopties- Bekostigings- en Financieringsmogelijkheden.pdf 1.14 MB 3.0 Aanvullende onderzoeken No-Regret Fase.pdf 0.13 MB 3.1.1 No-Regret Economie en Financien Transporteffecten kanaal.pdf 0.71 MB 3.1.2 No-Regret Economie en Financien Benchmark kostenramingen.pdf 1.39 MB 3.1.3 No-Regret Economie en Financien Public-Private Comparator.pdf 2.36 MB 3.1.4 No-Regret Economie en Financien MKBA Oplossingsrichtingen.pdf 0.52 MB 3.2.1 No-Regret Milieu en Veiligheid Aanvullend oppervlaktewateronderzoek.pdf 2.69 MB 3.2.2 No-Regret Milieu en Veiligheid Aanvullend Bodemonderzoek.pdf 9.13 MB 3.2.3 No-Regret Milieu en Veiligheid Leemtes veiligheidsonderzoeken.pdf 3.85 MB 3.2.4 No-Regret Milieu en Veiligheid Simulatiestudie zeesluis.pdf 5.99 MB