Veiligheid staat voorop!

Veiligheid staat bij de bouw van de Nieuwe Sluis voorop. Ons doel: nul ongevallen. En dat terwijl er in de piek van de bouw ruim 700 mensen aan het werk waren. Een hele klus! Hoe we dat doen? Het begint met het maken van een veilig ontwerp tot aan elke medewerker die een veiligheidsinstructie moet volgen en vlak voor en tijdens het werk continu controleert of alles aan de veiligheidseisen voldoet. 

We werken volgens de drie V’s.

Veilig ontwerpen

We hielden bij het ontwerpen rekening met heel veel aspecten waaronder de veiligheid van de medewerker die het moet uitvoeren en de omgeving. Bij elk ontwerp keken we of er genoeg ruimte was om het veilig uit te voeren. We deden een uitgebreide risicoanalyse en we gebruiken al het materiaal wat ter beschikking was om goed voorbereid te zijn. Denk aan een 3D-ontwerp, faseringstekeningen, schetsen, modellen en berekeningen.

Veilig bouwen

We bouwen de sluis op een veilige manier, zodanig dat al onze medewerkers en omgeving zo min mogelijk negatieve gevolgen ondervonden van de bouw. Voordat we begonnen beschreven we uitgebreid de bouwmethoden per onderdeel. Denk aan werkinstructies, risicoanalyses, een Veiligheid & Gezondheidsplan, taak-risico-analyses, hijsplannen, stabiliteitsberekeningen en grondanalyses. Vlak voordat het werk startte namen we de werkzaamheden en de risico’s door en ook tijdens het werk hielden we veiligheid continu in het oog.

Veilig onderhouden

We hielden tijdens de ontwerpfase ook al rekening met het veilig kunnen onderhouden van de Nieuwe Sluis voor de komende honderd jaar. Ook de onderste delen van de sluis hebben onderhoud nodig en hoe zorgen we dat onderhoudsmedewerkers hier in de toekomst veilig bij kunnen? We maken nu al onderhoudsprogramma’s, gebruiksaanwijzingen, handleidingen en bekijken verschillende toekomstscenario’s.

Werkers met oranje hesjes

Veiligheidsmaatregelen
We nemen veiligheid in alle fases van het werk mee. Ook zijn er internationale veiligheidsregels waaraan we voldoen. Hieronder een aantal voorbeelden van de veiligheidsmaatregelen die we nemen bij de Nieuwe Sluis:

  • Alle mensen die op de Nieuwe Sluis werkzaam zijn, hebben een VCA diploma (staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een verplichte certificering voor onder andere constructie- en onderhoudswerkzaamheden in de bouw). Daarnaast moet elke medewerker een verplichte veiligheidsinstructie volgen die hoort bij het sluizencomplex en de Nieuwe Sluis.
    Iedereen beschikt over persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsjas/hesje, veiligheidshelm en veiligheidsschoenen. En indien nodig gehoorbescherming en reddingsvest.
  • Veiligheidsmedewerkers van de Nieuwe Sluis en veiligheidsmedewerkers van aannemerscombinatie Sassevaart kijken mee naar alle plannen en coachen medewerkers op het werk om veilig te werken. We werken in een omgeving waarbij iedereen elkaar mag aanspreken op onveilig gedrag.
  • Alle bouwterreinen zijn afgesloten en alleen toegankelijk voor mensen die er moeten werken en er is goede registratie en bewaking.
    We doen regelmatig safetywalks waarbij we met een aantal personen een ronde over het project doen om te kijken waar het goed gaat en waar wellicht verbeterpunten zijn op het gebied van veiligheid.
  • Er zijn regelmatig korte bijeenkomsten voor personeel binnen en buiten waarbij belangrijke veiligheidszaken behandeld worden. Ook tot de laatste minuut voor het werk doet iedereen een veiligheidscheck. Ook tijdens het werk blijft iedereen erop letten dat er veilig gewerkt wordt.
  • We hebben een calamiteitenplan waarvan iedereen op de hoogte is en dat testen we ook periodiek. Het calamiteitenplan begint met de eigen veiligheid, inschakelen van locatieverantwoordelijke en bellen van 112. Locatieverantwoordelijken hebben een BHV of EHBO diploma. Ook zijn er AED’s op het terrein beschikbaar. De hulpdiensten begeleiden we indien opgeroepen naar de plek van het ongeval. Tot slot starten we na de calamiteit een onderzoek om het in de toekomst te kunnen voorkomen.
  • Er wordt regelmatig door veiligheidsinstanties geoefend op de bouw, waarbij levensechte scenario's worden uitgevoerd. Het Rope Rescue Team (RRT) van de brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) komt in actie bij lastige reddings- of bergingssituaties op hoogte, diepte of moeilijk bereikbare plaatsen. De Nieuwe Sluis is een prachtig oefenterrein voor deze situaties. 
Bouwwerkzaamheden

 

Meerdere nationaliteiten
Naast Vlamingen en Nederlanders werken  ook medewerkers van andere nationaliteiten mee aan de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Met zoveel anderstaligen op de werkvloer blijft aandacht voor veiligheid belangrijk. We hebben veiligheidsinstructiefilms in allerlei talen om te zorgen dat iedereen de regels te horen krijgt in zijn eigen taal. Daarnaast heeft elke werkploeg een voorman die de benodigde talen spreekt om alles veilig te kunnen begeleiden.

Wat betreft veiligheid zijn er volop (internationale) wetten en regels waaraan we ons houden en daarbovenop nog een heleboel projectspecifieke afspraken. Allemaal om te zorgen dat iedereen met een gerust hart veilig naar huis kan na een fijne werkdag.