Veelgestelde vragen

Binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis komt te vervallen.

Ja, zowel over de weg als over het water zijn de sluizen te passeren. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat we de weg in zijn geheel een nacht of weekend af moeten sluiten. Dit geven we tijdig aan via verschillende kanalen.  In 2021 verdwijnt de Middensluis waardoor op dat moment alleen de West- en Oostsluis beschikbaar zijn voor de scheepvaart.

De bouwput is niet door particulieren te bezoeken. Zij kunnen terecht bij het Portaal van Vlaanderen (www.portaalvanvlaanderen.nl). Daar is een gratis tentoonstelling over de bouw van de Nieuwe Sluis te zien. Op afspraak kunt u hier ook een rondleiding krijgen over het sluizencomplex. Daarnaast staat er een uitkijkpunt op het midden van het sluizencomplex.

Er wordt volop geheidWanneer er geheid of getrild wordt, melden we op onze (online) kanalen.

Tijdens de bouw wordt overigens zo min mogelijk geheid om overlast te voorkomen. In plaats daarvan worden veel diepwanden gemaakt. We monitoren de omgeving voortdurend op eventuele overschrijding van normen.

Ja. Het fietsverkeer kan steeds veilig gebruikmaken van het fietspad. Soms moeten fietsers alleen oversteken om gebruik te maken van een ander (tijdelijk) fietspad. Dit staat op tijd aangegeven.

De landtong aan de Zeevaartweg (oude terrein Rijkswaterstaat) wordt ingericht als werkterrein. Vervoer van materialen gaat zoveel mogelijk per schip.

We bouwen de sluiskolk nat waardoor we geen water hoeven weg te pompen. Dat betekent dat de grondwaterstand gelijk blijft en er geen verzakkingen in de omgeving te verwachten zijn. De sluishoofden bouwen we wel in een droge bouwkuip. Hiervoor brengen we eerst rondom damwanden aan, dan graven we de grond weg en gebruiken we de onderste kleilaag (Boomse klei) als natuurlijke afsluiting aan de bodem van de sluis. Het water dat we onder de sluishoofden diep uit de grond weg moeten halen om de druk van onderaf te verminderen, brengen we op een andere locatie in de omgeving terug. Hierdoor beperken we de invloed op de omgeving.

Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen ingezet. Daarnaast gebruiken we tijdens de bouw zo min mogelijk water, energie, constructiematerialen en grondstoffen. Zonnepanelen zorgen er na de bouw voor dat de Nieuwe Sluis energieneutraal werkt.

Denkt u schade te hebben of te krijgen, neem dan contact met ons op via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.

Ja, tijdens de verschillende bouwfases worden op diverse locaties ligplaatsen ingericht. Er blijven minimaal achttien wachtplaatsen per voorhaven beschikbaar. Na de bouw blijft het aantal ligplaatsen gelijk aan het aantal voor de bouw. Binnenvaartschippers kunnen gebruikmaken van de planningstool (www.plantoolterneuzen.eu of www.sluisplanning.rws.nl)  waarop schuttingen in te plannen zijn. Zo hoeft men niet onnodig in Terneuzen te wachten op schutting en kan de scheepvaart haar reis beter plannen.

Nee, de huidige toren naast de Westsluis is gesloopt en komt niet terug op het sluizencomplex.  Er is bij het bouwterrein (op het midden van het sluizencomplex) een 5 meter hoge uitkijktoren geplaatst. Deze toren is vrij toegankelijk.

Nee. Uit onderzoek blijkt dat met de huidige technieken het niet effectief is om zout tegen te houden met een luchtbellenscherm bij zo’n grote sluis. Wel is zout water zwaarder dan zoet water en zakt naar de bodem achter de sluizen. Onder de bodem van de Westsluis is een inlaat aangebracht waardoor het zoute water via het omloopriool wordt afgevoerd en teruggebracht in de Westerschelde. Door meer gebruik te maken van dit bestaande systeem beperken we de instroom van zout water in het zoete Kanaal Gent-Terneuzen.

 

Nee, het spuien verloopt via de drie sluizen, zoals ook nu gebeurt.