Veelgestelde vragen

Binnen de Noordzeesluizen in Terneuzen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. 

Ja, zowel over de weg als over het water zijn de sluizen te passeren. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat we de weg in zijn geheel een nacht of weekend af moeten sluiten. Dit geven we tijdig aan via verschillende kanalen.  

De bouwput is niet door particulieren te bezoeken. Zij kunnen terecht bij het Portaal van Vlaanderen (www.portaalvanvlaanderen.nl). Daar is een gratis tentoonstelling over de bouw van de Nieuwe Sluis te zien. Op afspraak kunt u hier ook een rondleiding krijgen over het sluizencomplex. Daarnaast staat er een uitkijkpunt op het midden van het sluizencomplex.

Voor de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we op verschillende momenten heien. Wanneer er geheid of getrild wordt, melden we op onze (online) kanalen. Tijdens de bouw hebben we overigens zo min mogelijk geheid om overlast te voorkomen. In plaats daarvan hebben we veel diepwanden gemaakt, deze worden gegraven. We houden bij al onze werkzaamheden de omgeving voortdurend in de gaten op het gebied van geluid, trillingen en grondwater.

Ja. Het fietsverkeer kan steeds veilig gebruikmaken van het fietspad. Soms moeten fietsers alleen oversteken om gebruik te maken van een ander (tijdelijk) fietspad. Dit staat op tijd aangegeven.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis was de landtong aan de Zeevaartweg (oude terrein Rijkswaterstaat) ingericht als werkterrein. Vervoer van materialen gaat zoveel mogelijk per schip.

We bouwden de sluiskolk nat waardoor we geen water hoefden weg te pompen. Dat betekent dat de grondwaterstand gelijk bleef en er geen verzakkingen in de omgevin waren. De sluishoofden bouwden we in een droge bouwkuip. Hiervoor brachten we eerst rondom damwanden aan, groeven we de grond weg en gebruikten we de onderste kleilaag (Boomse klei) als natuurlijke afsluiting aan de bodem van de sluis. Het water dat we onder de sluishoofden diep uit de grond weg moesten halen om de druk van onderaf te verminderen, brachten we op een andere locatie in de omgeving terug. Hierdoor beperkten we de invloed op de omgeving.

Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen ingezet. Daarnaast gebruiken we tijdens de bouw zo min mogelijk water, energie, constructiematerialen en grondstoffen. Zonnepanelen zorgen er na de bouw voor dat de Nieuwe Sluis energieneutraal werkt.

Denkt u schade te hebben of te krijgen, neem dan contact met ons op via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.

Ja, tijdens de verschillende bouwfases worden op diverse locaties ligplaatsen ingericht. Er blijven minimaal achttien wachtplaatsen per voorhaven beschikbaar. Na de bouw blijft het aantal ligplaatsen gelijk aan het aantal voor de bouw. Binnenvaartschippers kunnen gebruikmaken van de planningstool (www.sluisplanning.rws.nl)  waarop schuttingen in te plannen zijn. Zo hoeft men niet onnodig in Terneuzen te wachten op schutting en kan de scheepvaart haar reis beter plannen.

In beide sluishoofden is een drempel aangebracht, waarop de rail van de sluisdeuren ligt. Tegen de drempel van het binnenhoofd (aan de kant van het kanaal) bevindt zich een verhoging om te voorkomen dat een onnodige hoeveelheid zout water van de Westerschelde het kanaal op stroomt. Zout water is zwaarder dan zoet water en zakt daardoor naar beneden. Tegen de drempel blijft een gedeelte van het zoute water ‘hangen’ en dit stroomt daardoor niet het kanaal op. Met een volgende schutting (van het kanaal naar de Westerschelde) kan dit zoute water dan weer terugstromen richting Westerschelde. Als er toch zout water het kanaal op stroomt, dan stroomt een deel in de zogenaamde zoutvang van de Westsluis, dat is een verdiept deel in het kanaal net ten zuiden van de Westsluis. Onder de Westsluis bevindt zich ook een spuikanaal waarmee het zoute water naar buiten, naar de Westerschelde kan worden gespoeld. Daarnaast is het belangrijk om bij de Nieuwe Sluis het openen van de deuren en de schuiven zo goed mogelijk te regelen om zo min mogelijk zoutoverlast op het kanaal te krijgen.

 

Nee, het spuien verloopt via de drie sluizen.

De Nieuwe Sluis wordt in oktober 2024 ingebruik genomen.