Minder hinder

De aanleg van de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld, is niet te missen! Denk alleen al aan het materiaal en machines die nodig zijn. De komende jaren is er dus overlast voor het wegverkeer, het scheepvaartverkeer én de omgeving. Het doel is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als er toch hinder komt, laten we dat op tijd weten.

Fietser op sluizencomplex

Wegverkeer

Voor het wegverkeer is de doorgaande wegverbinding op het sluizencomplex omgelegd. De route blijft voor alle weggebruikers lange tijd hetzelfde. Als de weg toch tijdelijk en kortdurend moet worden afgesloten, kondigen we dit ruim vooraf aan. Ook fietsers krijgen een doorgaande route om het bouwterrein heen voor een langere periode. Ze hoeven de weg hiervoor zo min mogelijk over te steken. In 2023 veranderen de wegen voor al het verkeer.

Scheepvaart

Voor het scheepvaartverkeer zorgen we voor intensievere verkeersbegeleiding. Ook is er een tool beschikbaar voor de binnenvaart om een schutting in te plannen (zie www.plantoolterneuzen.eu). Daarnaast was de Middensluis tot 1 oktober 2021 in dienst door de realisatie van een tijdelijk doorvaartkanaal. Scheepvaartverkeer kan nu alleen nog gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. De sloop van de Middensluis is in volle gang.

 

 

Omgeving

Door de natte bouwmethode onttrekken we geen grondwater, waardoor er geen verzakkingen worden verwacht in de omgeving. Ook verwachten we dat omwonenden geen last hebben van trillingen, aangezien de bebouwing ver genoeg van het bouwterrein ligt. Wel zijn de bouwwerkzaamheden te horen, net als op andere bouwterreinen waar gewerkt wordt. 

Scheepvaart in sluis

Bouwverkeer

Bouw- en werkverkeer op het sluizencomplex blijft beperkt door het efficiënt inrichten van de werkterreinen. Ook kijken we altijd naar een efficiënte aanvoer van materieel. Alles komt zoveel mogelijk via het water direct naar het bouwterrein.