Minder hinder

De aanleg van de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld, is niet te missen! Denk alleen al aan het materiaal en machines die nodig zijn. Tijdens de bouw is er dus overlast voor het wegverkeer, het scheepvaartverkeer én de omgeving. Het doel is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als er toch hinder komt, laten we dat op tijd weten.

Verkeer over de zuidbrug

Wegverkeer

Voor het wegverkeer was lange tijd de doorgaande wegverbinding op het sluizencomplex omgelegd. Intussen rijdt het autoverkeer over de definitieve wegen. Voor fietsers gold lange tijd een doorgaande route om het bouwterrein heen.  Eind 2023 rijden ook fietsers over de definitieve fietspaden.

Scheepvaart

Voor het scheepvaartverkeer zorgen we tijdens de werkzaamheden voor intensievere verkeersbegeleiding. Ook is er een tool beschikbaar voor de scheepvaart om een schutting in te plannen (zie sluisplanning.rws.nl). Sinds 1 oktober 2021 kan het scheepvaarverkeer alleen nog gebruikmaken van de Oost- en de Westsluis. De sloop van de Middensluis is in de afrondende fase.

 

 

Omgeving

Door de natte bouwmethode onttrekken we geen grondwater, waardoor er geen verzakkingen worden verwacht in de omgeving. Omwonenden hebben af en toe last van trillingen. Ook zijn de bouwwerkzaamheden te horen, net als op andere bouwterreinen waar gewerkt wordt. 

Scheepvaart in sluis

Bouwverkeer

Bouw- en werkverkeer op het sluizencomplex blijft beperkt door het efficiënt inrichten van de werkterreinen. Ook kijken we altijd naar een efficiënte aanvoer van materieel. Alles komt zoveel mogelijk via het water direct naar het bouwterrein.