Minder hinder

De aanleg van de Nieuwe Sluis, een van de grootste sluizen ter wereld, is niet te missen! Denk alleen al aan het materiaal en machines die nodig zijn. De komende jaren is er dus overlast voor het wegverkeer, het scheepvaartverkeer én de omgeving. Het doel is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als er toch hinder komt, laten we dat op tijd weten.

Fietser op sluizencomplex

Wegverkeer
Voor het wegverkeer wordt de doorgaande wegverbinding op het sluizencomplex eind 2018 omgelegd. De route blijft vervolgens voor alle weggebruikers tweeëneenhalf jaar hetzelfde. Als de weg toch tijdelijk en kortdurend moet worden afgesloten (bijvoorbeeld om de bypass aan te leggen), wordt dit ruim vooraf aangekondigd. Ook fietsers krijgen een doorgaande route om het bouwterrein voor deze periode. Ze hoeven de weg hiervoor niet over te steken.

Scheepvaart
Voor het scheepvaartverkeer zorgen we voor intensievere verkeersbegeleiding. Ook is er een tool beschikbaar voor de binnenvaart om een schutting in te plannen (zie plantoolterneuzen.eu). Daarnaast blijft de Middensluis tot medio 2021 in dienst. Dit kan door de realisatie van een doorvaartkanaal. Scheepvaartverkeer vaart voor het gebruik van de Middensluis vanaf het kanaal eerst richting de Oostsluis (binnenvaartsluis) en slaat dan linksaf door het kanaal.

 

 

Omgeving
Door de natte bouwmethode wordt geen grondwater onttrokken, waardoor er geen verzakkingen worden verwacht in de omgeving. Ook verwachten we dat omwonenden geen last hebben van trillingen, aangezien de bebouwing ver genoeg van het bouwterrein ligt. Wel zijn de bouwwerkzaamheden te horen, net als op andere bouwterreinen waar gewerkt wordt. De aannemer gaat zoveel mogelijk graven, maar zeker ook heien. Heiwerkzaamheden geven overlast.

Scheepvaart in sluis

Bouwverkeer
Bouw- en werkverkeer op het sluizencomplex blijft beperkt door het efficiënt inrichten van de werkterreinen. Ook is gekeken naar een efficiënte aanvoer van materieel. Alles komt zoveel mogelijk via het water direct naar het bouwterrein bij de Middensluis. Personeel komt op locatie door middel van pendelbusjes.