Nieuwe Sluis Terneuzen

Klaar voor de toekomst!

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is in volle gang. De aannemer gebruikt bestaande en beproefde technieken voor de bouw van deze sluis. Bij de aanleg  staat veiligheid voorop! Verder moet de omgeving en het weg- en scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. De Middensluis bleef tijdens de bouw nog langere tijd in gebruik, maar is nagenoeg gesloopt. Na de  realisatie vaart in het vierde kwartaal van 2024 het eerste schip door een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama.

 

De Noordzeesluizen maken de fusiehaven North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen) optimaal toegankelijk langs het water. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen door het Kanaal Gent-Terneuzen varen tot aan de haven van Gent. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Zo verhogen we de bereikbaarheid van de havens en creëren we nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Nederland én Vlaanderen.  Na de realisatie van de Nieuwe Sluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst!

Nieuwe Sluis Terneuzen in beeld