Klaar voor de toekomst!

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is in volle gang. De aannemer gebruikt bestaande en beproefde technieken voor de bouw van deze sluis. Bij de aanleg  staat veiligheid voorop! Verder moet de omgeving en het weg- en scheepvaartverkeer  zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. De huidige Middensluis blijft tot medio 2021 in gebruik en verdwijnt daarna. Na de  realisatie vaart in 2023 het eerste schip door een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama.

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beiden rekenen op een aanzienlijke economische impuls. Na de realisatie van de Nieuwe Sluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst!

np_play_929455_000000 Created with Sketch.
Nieuwe Sluis Terneuzen in beeld

Planning

Eind 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. Aannemerscombinatie Sassevaart is druk bezig met het verfijnen van het ontwerp en het maken van de bijbehorende planning. Hieronder op hoofdlijnen de planning.