Nieuwe Sluis Terneuzen

Klaar voor de toekomst!

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen nadert zijn einde. De aannemer gebruikt bestaande en beproefde technieken voor de bouw van deze sluis. Bij alle werkzaamheden  staat veiligheid voorop! Verder moet ook in deze laatste fase de omgeving en het weg- en scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. De Middensluis bleef tijdens de bouw nog langere tijd in gebruik, maar is nagenoeg gesloopt.  In oktober 2024 vaart het eerste schip door een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama.

De Nieuwe Sluis is onderdeel van de Noordzeesluizen. Ook de West- en Oostsluis behoren tot dit sluizencomplex. De Noordzeesluizen maken de fusiehaven North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen) optimaal toegankelijk langs het water. Via de Nieuwe Sluis kunnen straks grotere zeeschepen door het Kanaal Gent-Terneuzen varen tot aan de haven van Gent. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Zo verhogen we de bereikbaarheid van de havens en creëren we nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Nederland én Vlaanderen.  Na de openstelling van de Nieuwe Sluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst!

Nieuwe Sluis Terneuzen in beeld