Nieuwe Sluis Terneuzen

Klaar voor de toekomst!

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is in volle gang. De aannemer gebruikt bestaande en beproefde technieken voor de bouw van deze sluis. Bij de aanleg  staat veiligheid voorop! Verder moet de omgeving en het weg- en scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouw. De huidige Middensluis bleef tijdens de bouw nog langere tijd in gebruik, maar zijn we nu aan het slopen. Na de  realisatie vaart in 2024 het eerste schip door een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama.

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beide rekenen op een aanzienlijke economische impuls. Na de realisatie van de Nieuwe Sluis is de Kanaalzone klaar voor de toekomst!

Nieuwe Sluis Terneuzen in beeld