Toegankelijkheidsverklaring

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wil dat iedereen deze website goed kan vinden, gebruiken en bekijken. We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen.

Deze website, nieuwesluisterneuzen.eu, voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten deze website nog niet volledig voldoet.

Naast deze verklaring is er een rapport opgesteld met uitgebreide toetsresultaten. Deze resultaten geven aan op welke punten de website moeten worden verbeterd. Het rapport is beschikbaar op: toegankelijkheidsonderzoek_nieuwesluisterneuzen.pdf.

Tot slot wordt deze website opgeheven als het project Nieuwe Sluis Terneuzen is voltooid. We leveren de sluis op in 2024.