Startmoment bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

13 november 2017

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen staken de eerste officiële spadesteek voor de bouw van een van de grootste sluizen van de wereld: Nieuwe Sluis Terneuzen.
De Vlaamse en Nederlandse minister graven de eerste schep

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen vergroot. Om het scheepvaartverkeer tijdens de bouw alle ruimte te geven en langer door de Middensluis te kunnen laten varen, staken de ministers vandaag de eerste spadesteek van het doorvaartkanaal.

np_play_929455_000000 Created with Sketch.
Startmoment bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen: "Vandaag ging de schop in de grond voor de bouw van een van de grootste sluizen ter wereld. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, die een belangrijke impuls gaat geven aan onze scheepvaart en industrie. De sluis wordt ook een icoon van duurzaamheid; de sluis wordt duurzaam gebouwd en volledig energieneutraal."

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: "De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen is een van de prioriteiten in het Vlaams regeerakkoord om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren. Ik ben dan ook verheugd dat ik met mijn collega minister Van Nieuwenhuizen vandaag de eerste schop in de grond heb gestoken. Met de Nieuwe Sluis Terneuzen doen we een gedurfde investering en zijn er geen grenzen meer aan de groei in de Gentse kanaalzone. Integendeel, we gaan groeien aan de grens! Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Al die extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar dat we stevig investeren in alternatieven, zoals onze waterwegen."

Waarom een nieuwe sluis?
Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en is een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Schepen van 120.000 ton zullen kunnen doorvaren op het kanaal Gent-Terneuzen. In vergelijking met de huidige Westsluis wordt de Nieuwe Sluis 2,5 meter dieper, 15 meter breder, 137 meter langer én een stuk sneller. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen.

 

Grensoverschrijdende samenwerking
De bouw van de Nieuwe Sluis is een mooi staaltje van grensoverschrijdende samenwerking. Vlaanderen en Nederland hebben in 2012 gezamenlijk besloten om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten. In 2015 ondertekenden beide regio’s het Verdrag tot de effectieve aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dit project wordt onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) uitgevoerd.

Aannemerscombinatie Sassevaart
Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam na een intensief aanbestedingstraject als winnaar uit de bus om de Nieuwe Sluis te bouwen. In deze combinatie zitten: BAM Infra B.V., DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V., BAM Contractors N.V. en Algemene Aannemingen Van Laere N.V.. Sassevaart biedt aan om de Nieuwe Sluis te bouwen voor een bedrag van € 753.346.000 (inclusief BTW).

Impressie Nieuwe Sluis

Economische boost
Het eerste schip kan in 2022 door de Nieuwe Sluis. Nederland investeert ruim € 190 miljoen. Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim € 48 miljoen geput en ook de Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel. De Nieuwe Sluis zal een boost geven aan alle bedrijven in de Kanaalzone. Maar het is vooral een krachtige hefboom voor meer vrachtverkeer via de waterweg.