Snelheid op sluizencomplex naar 50 km/u

13 juni 2018

Vanaf half augustus wordt de snelheid op het gehele sluizencomplex in Terneuzen verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Brommers moeten dan via de weg over de sluizen rijden in plaats van over het fietspad. Ook na de bouw van de Nieuwe Sluis blijft dit de maximumsnelheid.
Van 70 naar 50 km/u

Op dit moment is de maximumsnelheid op het complex 70 km/u. Het sluizencomplex valt binnen de bebouwde kom en heeft een vrijliggend fietspad. Door de bouw van de Nieuwe Sluis worden de wegdelen korter. Dit leidt tot aanpassing van de maximumsnelheid naar 50 km/u. Hiermee voldoet de gemeente Terneuzen aan een uniform wegbeeld volgens de landelijke richtlijn. Tijdens de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis is het sowieso veiliger als de maximumsnelheid lager ligt.

Nieuwe doorsteek brommers
Met de aanpassing van de maximumsnelheid naar 50 km/u moet het bromfietsverkeer op het sluizencomplex over de weg. Vanaf half augustus mag het bromverkeer niet meer over het fietspad over de sluizen rijden. De doorsteek bij de Texaco aan de Buitenhaven bij de Oostsluis komt daardoor te vervallen. Momenteel realiseren we twee nieuwe doorsteken bij de Westsluis ter hoogte van de bruggen.