Tijdelijke ligplaatsen voor de binnenvaart

30 oktober 2018

Eind 2018 realiseren we tijdelijke ligplaatsen voor de binnenvaart in het verlengde van het bouwterrein Zeevaartweg. We heien/trillen zes buispalen van 26 tot 35 meter lang. De buispalen worden aangevoerd via het water. De werkzaamheden vinden ook plaats vanaf het water.
Locatie tijdelijke ligplaatsen

De buispalen bij de kop van het bouwterrein Zeevaartweg krijgen nummering en werken we af met verlichting en radarreflectoren zodat ze goed zichtbaar zijn. Er is geen afloopvoorziening naar de wal. De tijdelijke ligplaatsen dienen als wachtplaats voor de sluis en als overnachtingsplaats. In 2022 verdwijnen de plaatsen als we de landtong wegbaggeren om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Eind 2018 start ook het werk om de Goessekade te verlengen. Hiermee komen er in 2019 ook nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart beschikbaar aan de Goessekade.

Hinder scheepvaart
Om hinder voor de scheepvaart tijdens de aanleg van de ligplaatsen te voorkomen communiceert een begeleidingsvaartuig met de passerende scheepvaart en het kraanponton, opslagponton en de duwboot. We werken tussen 07.00 en 19.00 uur.

Ligplaatsen optimaal benutten
Door de bouw van de Nieuwe Sluis verschuiven ligplaatsen en zijn bepaalde stukken kade tijdelijk niet beschikbaar. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert het vaartuig RWS88 (verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing) en de Nautische Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de actuele stand van zaken en zorgen dat de beschikbare ligplaatsen optimaal benut worden.