Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Lees onze nieuwe brochure!

7 mei 2019

In onze nieuwe brochure staat alles over de laatste stand van zaken van het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Waar werken we de komende tijd, hoe voeren we die werkzaamheden uit en welke bijzonderheden spelen er bij het project?
brochure

Ontmoet ook een aantal medewerkers van het project. Zo zijn projectdirecteur Eric Marteijn en projectdirecteur Fred Jansen van aannemerscombinatie Sassevaart in gesprek over de complexiteit van de bouw. Hoofduitvoerder Stefan Cleynhens vertelt over het reilen en zeilen op de ‘werf’ en veiligheidsmanager Geert Wouter licht het onderwerp veiligheid toe.

Omgevingsonderzoek
Bij het blad zit een ansichtkaart met een oproep om deel te nemen aan ons omgevingsonderzoek. Hoe ervaart u de bouw van de Nieuwe Sluis? Vul onze enquête in!

Onze brochure lezen?
Heeft u het blad deze week niet op de deurmat gehad? U kunt een exemplaar ophalen bij ons informatiecentrum Portaal van Vlaanderen, de digitale versie op onze website bekijken of een e-mail sturen met uw adres, dan sturen we een exemplaar toe.