Ook tijdelijke weg bij de Oostsluis

17 oktober 2019

Vanaf 21 oktober 2019 verleggen we de weg tussen de Middensluis en de Oostsluis om ruimte te maken voor de aanleg van de definitieve wegen over de Nieuwe Sluis. De tijdelijke weg noemen we de bypass Oostsluis. We proberen de hinder voor het doorgaande verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Het verkeer kan vanaf vrijdagavond 22 november 2019 gebruikmaken van de nieuwe tijdelijke weg: bypass Oostsluis tot medio 2022.
Bypass Oostsluis

We leggen de bypass Oostsluis aan zodat de werkzaamheden voor het grondlichaam voor de definitieve wegen over het sluizencomplex binnenkort kunnen starten. Een deel van dit grondlichaam komt op de locatie van de huidige weg ten westen van de Oostsluis. De definitieve wegen liggen een stuk hoger dan de huidige, omdat deze over de primaire waterkering lopen. Onderdeel van het nieuwe wegenwerk is ook een tweede rotonde tussen de Oostsluis en de Nieuwe Sluis. Deze komt waar nu nog het Kapitein Rooiboskanaal is.

Bypass Oostsluis

Fasering en hinder
De aanleg en aansluiting van de bypass Oostsluis gebeurt in fases. Om hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken zijn er verkeersmaatregelen actief waaronder ook een omleiding voor het fietsverkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de voorlopige planning als volgt:

  • Fase 1: 21 oktober tot 4 november 2019 bouwen we in het vrije veld aan de bypass Oostsluis. Dit is het stuk grond westelijk van de Oostsluis tot de huidige weg. We leggen een bouwin- en uitrit aan voor het werkverkeer. We verwachten geen hinder voor het doorgaande verkeer. We werken op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.
  • Fase 2: Vanaf 4 november tot 22 november 2019 sluiten we de bypass Oostsluis aan op de huidige doorgaande route op het sluizencomplex. Bij de drie aansluitingen (nabij noordbrug, zuidbrug en richting zuidbrug huidige Middensluis) is een halve baanafzetting actief waardoor verkeer over één rijstrook moet passeren. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige vlotte passage. We werken op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
  • Fase 3: Aansluitend breken we de oude weg af van 26 november tot 13 december 2019. We verwachten geen hinder voor het doorgaande verkeer en werken op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
  • Fase 4: Van 25 november tot 9 december 2019 realiseren we ook de T-aansluiting van het definitieve wegenwerk bij de zuidbrug van de Oostsluis. In feite leggen we nu al een stukje weg klaar dat straks aansluit op de weg over de Nieuwe Sluis. Er is een halve baanafzetting actief waardoor verkeer over één rijstrook moet passeren. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige vlotte passage. We werken op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Meer weten over deze werkzaamheden? Kom naar onze inloopavond op dinsdag 29 oktober 2019 tussen 18.00 en 21.00 uur bij het Portaal van Vlaanderen, Beneluxweg 101 in Terneuzen.