Resultaat omgevingsonderzoek: een 8,8!

17 juni 2021

In de maanden april en mei 2021 hielden we voor de derde keer een omgevingsonderzoek. Graag wilden we weten hoe jullie de bouw van de Nieuwe Sluis en de informatievoorziening hierover ervaren. Met de resultaten kunnen we bijsturen waar nodig. Ruim 200 geïnteresseerden gaven hun mening. Dat leverde een 8,8 op als rapportcijfer voor het project algemeen. Op zo’n mooi cijfer zijn we natuurlijk erg trots! Het merendeel van de respondenten heeft vertrouwen in de uitvoering van het werk. En zelfs 94% geeft aan dat ze positief praten over het project met anderen.
Thumbs up voor de project Nieuwe Sluis

85% heeft geen hinder ondervonden

Minder hinder

De bouw van de Nieuwe Sluis is in volle gang. De werkzaamheden zijn op dit moment voornamelijk op de bouwterreinen. De respondenten geven daardoor ook aan minder hinder te ervaren van de bouw van de Nieuwe Sluis vergeleken met het eerdere onderzoek (medio 2019). Voor velen heeft de bouw ook geen invloed op het bereiken van hun bestemming. Als we volgend jaar de wegen weer moeten omleggen naar de toekomstige situatie, zal het voor iedereen weer even wennen zijn. Voor nu fijn dat de hinder als beperkt wordt ervaren, want we doen ook ons best om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Een klein aantal heeft wel hinder ervaren, namelijk weggewaaid zand, geluidsoverlast na 23.00 uur, gedeeltelijke wegafsluitingen, stof en trillingen. Met deze zaken hielden we al rekening en dat blijven we zeker doen.

Informatievoorziening

De respondenten zijn ook erg positief over de informatievoorziening. Bij de vorige meting kregen we al een mooie 8, maar nu krijgen we zelfs een 8,5! Men is goed op de hoogte van wat er speelt bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De website en digitale nieuwsbrief ervaart iedereen als erg positief en dé plek om alle informatie over het project te vinden. We doen ons best om de informatie minder technisch en vooral begrijpelijk te delen, maar 25% geeft juist aan nog meer interesse te hebben in technische details. Dus dat nemen we mee. De webcam en de periodieke dronebeelden worden als zeer positief ervaren om de voortgang te blijven volgen. Zeker doordat er in de coronaperiode weinig bezoekmogelijkheden en ook geen fysieke open dag was. In het voorjaar van 2022 organiseren we weer een open dag en het Portaal van Vlaanderen is gelukkig ook weer geopend voor rondleidingen over het sluizencomplex.

De informatievoorziening is positief beoordeeld met een 8,5

64% van de respondenten is omwonende van het sluizencomplex

Bereikbaarheid

De respondenten geven aan goed te weten waar ze met vragen over het project terecht kunnen. Een aantal respondenten heeft ook daadwerkelijk contact met onze organisatie opgenomen. Als de vraag gesteld is via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu, dan worden ze volgens hun reactie vlot en duidelijk geholpen. Daarvoor doen we ook ons best. En heb je een vraag, neem gerust contact met ons op!

Bedankt

We zijn dankbaar dat ruim 200 mensen de moeite hebben genomen om onze online enquête in te vullen. Hierdoor weten we dat we in de goede richting zitten met ons project en de dienstverlening. En we weten waar we nog kunnen verbeteren. De komende periode gaan we de resultaten nader analyseren en met verbeterpunten aan de slag. Onder de respondenten verloten we nog een rondleiding over het sluizencomplex. We nemen persoonlijk contact op met de winnaars.

Met het gemiddelde rapportcijfer 8,8 is men erg tevreden over het project Nieuwe Sluis Terneuzen