Duikwerkzaamheden Schependijk

10 maart 2022

In het toeleidingskanaal naar de Oostsluis, langs de kade van de Schependijk, voeren we vanaf volgende week werkzaamheden uit aan de kathodische bescherming. Dat doen we met behulp van duikers. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.
Kade Schependijk

Stroomopdruksysteem

Vanaf de kade dalen de duikers af om de kathodische bescherming, die op de kadewanden van de Schependijk is aangebracht, te controleren en aanpassingen door te voeren. Kades hebben voortdurend te maken met de invloeden van stromingen op metaal. Dat veroorzaakt corrosie aan de kadewand en vermindert de levensduur. Kathodische bescherming beschermt damwanden tegen corrosie. Bij de Schependijk is dit toegepast in de vorm van anodes met een stroomopdruksysteem.

 

Patrouillevaartuig

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag. Het werk wordt begeleid door een patrouillevaartuig. Deze markeert de werkzaamheden en kan ligplaatsen aanduiden voor de scheepvaart.