Ploffen wanden Middensluis

15 maart 2022

Sinds het najaar van 2021 werken we aan de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis. Deze maakt plaats voor de Nieuwe Sluis. Volgende week starten we met het ploffen van de eerste wand van de Middensluis, een klus die we met zorg voorbereiden.
Wanden Middensluis

Dikke kolkwanden

We hebben veel werk verzet sinds de start van de sloopwerkzaamheden en dat is goed te zien op het sluizencomplex. We zijn begonnen met de zuidkant van de sluis, zodat het wegverkeer voorlopig via de noordbrug de Middensluis kan blijven passeren. Aan die kant zijn de remmingwerken al verwijderd, de brug en de deuren en de gebouwen op het terrein. Ook hebben we de grond aan weerszijden van de sluiskolk voor een deel afgegraven. We kunnen nu beginnen met het verwijderen van de kolkwanden. Deze wanden zijn erg dik. Daarom maken we gebruik van explosieven. Daarmee scheuren we de kolkwand, waarna we deze makkelijker kunnen afbreken.

Ervaren springmeester

Het ploffen van de wanden is zorgvuldig voorbereid en voeren we uit met een ervaren springmeester. We hebben een grondige studie en proefschoten uitgevoerd om de juiste hoeveelheid springstof te bepalen. We brengen op verschillende plaatsen in de kolkwand explosieven aan. Deze veroorzaken kleine ploffen. Genoeg om de kolkwand te scheuren, zonder schade te veroorzaken aan de directe omgeving. De ploffen veroorzaken dan ook geen grote explosie. Wel kan het kolkwater opspatten van de onderwaterdruk en in de omgeving kan het geluid van de kleine explosies hoorbaar zijn.

Afgezette gebied

Voorzorgsmaatregelen

Het ploffen van de kolkwanden voeren we in twee keer uit. De westelijke wand ploffen we in week 12. Het ploffen van de oostelijke kolkwand voeren we in de tweede helft van april uit. Op de dag zelf zetten we de omgeving van de Middensluis korte tijd af. Binnen een straal van ongeveer 200 meter rondom de sluis is er dan tijdelijk geen verkeer mogelijk. Ook mag er niet geparkeerd worden op het parkeerterrein van het voormalige gebouw van de Koninklijke Marechaussee en is het uitkijkpunt niet bereikbaar. We raden het af om naar het sluizencomplex te komen, op afstand is er niets van het ploffen te zien.
 

Afvoeren puin

Na het ploffen van de kolkwand starten we met het opscheppen van de brokstukken van de kolkwand. Dat doen we dag en nacht van maandag 06.00 uur tot zaterdagavond 18.00 uur, met twee pontons met grote kranen. Die scheppen de brokstukken in schepen. Hierbij proberen we het puin zoveel mogelijk op een geluidsvriendelijke manier te verplaatsen. Het overslaan van het puin naar de Schependijk en het breken van het puin voeren we alleen overdag uit, van maandag tot en met vrijdag. De eerste fase van de sloopwerkzaamheden ronden we voor de zomervakantie af.