Kadewerken sluisplateau

27 oktober 2022

We werken in delen aan de afwerking van nieuwe kades rondom de Nieuwe Sluis. We hebben op verschillende plaatsen nieuwe damwanden en combiwanden geplaatst en oude wanden verwijderd. De komende maanden gaan we daarmee door. Zo worden de nieuwe contouren van het sluizencomplex en de Nieuwe Sluis steeds zichtbaarder.
Overzicht werken

Kade sluisplateau

Sinds een aantal weken werken we aan de afwerking van de laatste 84 meter van de kadewand aan de oostzijde van het sluisplateau. Eerst plaatsen we aan de buitenzijde van deze damwand geprefabriceerde betonnen randen aan een stalen hulpconstructie. Vervolgens storten we de ruimte tussen de betonnen rand en de damwand vol met beton. Daarna kunnen we de hulpconstructie weer verwijderen. We werken de betonnen kade af met een betonnen rand aan de bovenkant van de damwand.

 

Duikwerken

Aan de waterzijde is de aansluiting van het beton met de damwand waterdicht gemaakt. Dat hebben duikers uitgevoerd. Bij duikwerkzaamheden in het water in een vaargebied informeren we de langsvarende scheepvaart hierover. De scheepvaart kan hiermee dan rekening houden en de snelheid en afstand tot het werkgebied aanpassen. Een patrouillevaartuig houdt daarbij toezicht op de werkzaamheden en de scheepvaart.

Frontmuur Noordoost

Heien combiwand Frontmuur Noordoost

Aan de westzijde van het gedempte Kapitein Rooiboskanaal trekken we de primaire waterkering door. Langs de oostzijde van de oude Middensluis is het eerste deel van de waterkerende kade al gereed. Het ontbrekende stuk combiwand van 40 meter, tussen het buitenhoofd en het voormalige Kapitein Rooiboskanaal in, realiseren we in december 2022. Daarvoor heien en trillen we vijftien buispalen en vijftien damplanken de grond in. Dat doen we binnen de reguliere werktijden op maandag tot en met vrijdag en dit duurt ongeveer drie weken. De waterkerende kade vanaf de Middensluis tot aan het buitenhoofd is dan 395 meter lang. In 2023 werken we ook dit deel van de primaire waterkering verder af met beton.

 

Route bouwverkeer

Met het realiseren van de combiwand Frontmuur Noordoost sluiten we een doorgang voor bouwverkeer op het bouwterrein af. De route voor het bouwverkeer op het bouwterrein van het sluisplateau passen we daarom aan. Een deel van het bouwverkeer leiden we via de openbare weg.

Oostwand Kapitein Rooiboskanaal

Ook de wanden waarmee het Kapitein Rooiboskanaal definitief is afgesloten, werken we af met beton. Nadat de grond deels op hoogte is gebracht, is het nieuwe stukje land bereikbaar met de kraan en kunnen we beginnen met het betonwerk aan de 110 meter lange oostelijke damwand. Dat doen we nog dit jaar. Als deze betonnen wand gereed is, vullen we het zand verder aan tot de definitieve hoogte.