Afbranden laatste combiwanden sluiskolk

8 december 2022

Aan de noord- en zuidzijde van de nieuwe sluiskolk staan nog twee combiwanden die de sluiskolk scheiden van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. We zijn gestart met het afbranden van deze combiwanden. Dat doen we ter voorbereiding op het invaren van de bruggen.
De combiwand in de sluiskolk buitenhoofd
De combiwand van de sluiskolk bij het buitenhoofd

Invaren bruggen

De deuren en bruggen worden in het begin van 2023 per stuk op een ponton ingevaren in de Nieuwe Sluis. Voor het plaatsen van de brug op zijn definitieve plaats in de sluis, meert het ponton met de brug af bij de brugkelder in de sluiskolk. Daarbij zal een deel van het ponton buiten de sluiskolk uitsteken. Daar maken we alvast ruimte voor.

 

Hoogwaterveiligheid

De Nieuwe Sluis is onderdeel van de nieuwe primaire waterkering. Pas als de deuren van de Nieuwe Sluis zijn ingevaren en geïnstalleerd zijn, is de nieuwe primaire waterkering gereed en kan het restant van de oude middensluis worden gesloopt en Landtong Noord worden ontmanteld. We kunnen de combiwand van het buitenhoofd pas in zijn geheel afbranden als  de landtong volledig weggebaggerd is. Daarom branden we voor het invaren van de bruggen eerst slechts een deel van de combiwand af, zodat het ponton met de brug voldoende ruimte heeft om de brug op zijn definitieve locatie te  plaatsen.

Combiwand buitenhoofd

Voordat we kunnen starten met het afbranden van de buispalen moet het waterpeil aan de buitenkant van de combiwand op hetzelfde niveau zijn als het waterpeil in de sluiskolk. Daardoor ontstaat er geen stroming als de combiwanden worden weggehaald en is het veilig voor de duikers om dit werk uit te voeren. We branden vanaf de brugkelder van het buitenhoofd 40 meter van de combiwand af tot -6 meter NAP. Dus nog niet tot aan de vloer van de sluiskolk.

Binnenhoofd

Aansluitend aan de werkzaamheden in het buitenhoofd wordt een deel van de combiwand van het binnenhoofd afgebrand. In het binnenhoofd wordt een groot deel al verwijderd om alle vier de deuren en de twee bruggen de sluis binnen te varen. Het restant van de combiwand wordt verwijderd nadat Landtong Zuid weggebaggerd is.