Invaaroperatie deuren en bruggen Nieuwe Sluis Terneuzen afgerond

16 februari 2023

De vier deuren en twee bruggen staan allemaal op hun definitieve plaats in de Nieuwe Sluis! De afgelopen weken transporteerden we de immense deuren en bruggen met pontons van hun opslaglocatie in Westdorpe naar de sluiskolk. Het transport over het kanaal, het kantelen van de deuren bij de landtong en het invaren van de bruggen en deuren in de sluiskolk trok veel bekijks en media-aandacht.
Laatste brug vaart in sluiskolk
Laatste brug vaart in sluiskolk

 Afzinken, opdrijven en invaren

Een van de hoogtepunten van de ‘invaaroperatie’ was het kantelen van de deuren. Het ponton met daarop telkens een deur zakte steeds langzaam maar zeker richting de bodem van het kanaal, waardoor de deuren konden ‘opdrijven’. Een enorme hijsbok trok de deur in verticale positie. Het hele gevaarte maakte een draai en voer de sluiskolk in. Het invaren van de 26 meter hoge en 62 meter brede deuren was een precisieklus, die vier keer met succes werd uitgevoerd.

Hoogteverschil

De twee bruggen overspannen de 55 meter brede sluiskolk en maken de sluiscontouren steeds beter zichtbaar. Dit biedt een totaal ander zicht op het sluizencomplex. Beide bruggen liggen hoger dan de bruggen van de Westsluis en de Oostsluis. Het hoogteverschil tussen de sluizen is nu goed zichtbaar. En u vraagt zich wellicht af waarom de Nieuwe Sluis hoger in het landschap ligt? Het antwoord daarop is eenvoudig: de sluis is onderdeel van de hoogwaterbescherming en is op de verwachte zeespiegelstijging aangepast.

Mintgroen of lichtblauw?

We kregen nogal wat vragen over de kleur. Want wat is het voor kleur? Alle zichtbare delen van de bruggen (en ook van de deuren) hebben dezelfde kleur. Wij noemen dit een lichte blauwe/groene kleur. De onzichtbare delen zijn grijs. De kleur is aangepast op de huidige kleuren van de Westsluis (blauw) en de Oostsluis (groen).