Nieuwe tijdelijke route over de Nieuwe Sluis

15 februari 2023

Vrijdag 17 februari, in de loop van de dag, sluiten we de weg over de oude Middensluis af. We stellen dan een nieuwe tijdelijke route over het sluizencomplex open voor het wegverkeer.
De brug wordt met een kraan in delen geplaatst over de kolk
De brug wordt met een kraan in delen geplaatst over de kolk

De route loopt, van west naar oost bezien, over een van de bruggen van de Westsluis, dan over de tijdelijke brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis en vervolgens linksaf over een van de bruggen van de Oostsluis. En vice versa als je van de oostrichting naar de westelijke richting rijdt.

 

Sloop Middensluis 

De route over de Middensluis sluiten we af. De Middensluis kan zo verder gesloopt worden. Landtong Noord is met het afsluiten van de route niet meer toegankelijk voor voetgangers, fietsers en ander openbaar wegverkeer. De landtong kan dan leeggehaald en weggebaggerd worden.  

 

Aanleg nieuwe wegen

De nieuwe route zorgt ervoor dat we ruimte hebben om de nieuwe wegen langs de Nieuwe Sluis aan te leggen. Ook leggen we een nieuwe rotonde ten zuiden van de Oostsluis aan.  Het bouwterrein blijft aan weerszijden van de nieuwe weg afgesloten voor onbevoegden. 

Nieuwe tijdelijke route over het sluizencomplex
Nieuwe tijdelijke route over het sluizencomplex