Te hoog water op het kanaal? Spuien via de Nieuwe Sluis!

5 mei 2023

Het waterpeil op het Kanaal van Gent naar Terneuzen houdt Rijkswaterstaat op +2,10 meter NAP. Schepen met een diepgang tot 12,50 meter kunnen zo het kanaal passeren. Wat gebeurt er als het waterpeil, bijvoorbeeld na flinke regenval in het Scheldestroomgebied, hoger is? Dan gaan we spuien.
Stroming bij de sluis door spuien
Stroming bij de sluis door spuien

Bij spuien voeren we overtollig water van het kanaal af naar de Westerschelde. Sinds eind maart van dit jaar spuien we via de Nieuwe Sluis. Dat doen we door bij laagwater op de Westerschelde de rioolschuiven in het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis te openen. Het water stroomt dan via het omloopriool naar de Westerschelde. We kunnen nu gemiddeld 100 kuub water per minuut afvoeren. Als de Nieuwe Sluis helemaal klaar is, loopt dit op naar 160 kuub per minuut. We gebruik op dit moment twee van de vier rioolschuiven om te spuien.

Van hoog naar laag

De verkeersleiding in Terneuzen krijgt bij te hoog water bij Gent een seintje van de Vlaamse waterwegbeheerder in Evergem. Daar zien ze het hoogwater aankomen. Het duurt dan nog even voor al dat water bij Terneuzen is. Zodra het laag water is op de Westerschelde, gaat Rijkswaterstaat spuien. Water stroomt immers naar het laagste punt. Het water loopt dus zonder pompen of andere hulpmiddelen van het kanaal in de Westerschelde.

Sluis gestremd?

Als er gespuid wordt, is de sluis gestremd. Dat betekent dat er geen schepen geschut kunnen worden. Gemiddeld duurt het spuien enkele uren rond laagwater. Daarna is het water in het kanaal weer op peil. Op dit moment spuien we alleen via de Nieuwe Sluis. Omdat deze nog niet in bedrijf is, heeft de scheepvaart hier geen last van. Als heel veel water verwacht wordt, kan er naast de Nieuwe Sluis ook via de andere sluizen op het sluizencomplex gespuid worden. Omdat tijdens het spuien geen schuttingen mogelijk zijn, kan het scheepvaartverkeer daar hinder van ondervinden.