Verwijderen landtongen, start baggeroperatie

6 september 2023

Half september starten we met het verwijderen van de landtongen aan de noord- en zuidkant van de Nieuwe Sluis. Dit om de in- en uitvaart van de sluis mogelijk te maken. Het is een omvangrijke klus die maanden in beslag neemt. Dit kan geluidhinder voor de omgeving opleveren.
Een snijkopzuiger van DEME
De snijkopzuiger Amazone, die wordt ingezet. ©DEME

De functie van de landtong Noord en landtong Zuid is inmiddels overbodig. Daarom kunnen deze nu verwijderd worden om plaats te maken voor de in- en uitvaart van de Nieuwe Sluis. Dat gebeurt met groot materieel, waaronder een indrukwekkende snijkopzuiger.

Snijkopzuiger

Het baggeren is een enorme klus die we goed voorbereiden. We beginnen met landtong Zuid. De grond wordt gebaggerd en afgevoerd. Dat doen we met een snijkopzuiger. Dat is een zelfvarend schip dat met behulp van een draaiende snijkop de grond losmaakt. Het schip heeft twee spudpalen waarmee het zich stapsgewijs kan verplaatsen bij het baggerproces. Tijdens het baggeren staat er steeds één spudpaal in de grond. Met twee ankers, één aan elke kant van het schip, kan de snijkopzuiger draaien rondom de spudpaal. Zo beweegt het schip steeds in een halve cirkel en baant zich een weg door de bodemlagen.

Baggerleiding

We baggeren van 3 meter boven NAP tot ongeveer 17 meter onder NAP. We beginnen met de bovenlaag van de landtong. Daarna baggeren we het onderste deel van de landtong weg. De grond wordt door middel van pompen opgezogen en via een leidingnetwerk verpompt. Het leidingnetwerk is een drijvende baggerleiding die bij de Nieuwe Sluis overgaat in een landleiding. In de Westbuitenhaven gaat de baggerleiding vervolgens weer over in een drijvende leiding. De drijvende leiding wordt met behulp van ankers op locatie gehouden, zodat deze niet rond gaat drijven in de haven.

Sleephopperzuigers

Aan de ene kant is de baggerleiding bevestigd aan de snijkopzuiger. Aan de andere zijde, in de West-Buitenhaven, wordt deze gekoppeld aan één van de sleephopperzuigers. Die vangen de grond op in het laadruim van het schip. Wanneer een sleephopperzuiger vol is, koppelen we het schip los van de baggerleiding. Een multicat, een klein werkschip, assisteert hierbij. Vervolgens voeren we de grond af naar daarvoor aangewezen plaatsen in de Westerschelde of naar Knokke-Heist. Voordat één van de sleephopperzuigers gebaggerde grond wegbrengt, ligt de andere hopper al klaar en aangekoppeld om grond van de snijkopzuiger op te vangen.

24/7

Zo kunnen we 24 uur per dag, 7 dagen per week doorwerken. In totaal verwijderen we circa 4.000.000 kuub grond van de landtongen. In het voorjaar van 2024 ronden we deze werkzaamheden af. De baggerwerken vinden plaats midden in een havengebied met passerende scheepvaart. De uitvoerende schepen staan gedurende de werkzaamheden dan ook in nauw contact met de Nautische Centrale in Terneuzen. De werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de omgeving.

Werkwijze snijkopzuiger
Werkwijze snijkopzuiger