Nieuw fiets- en voetpad langs de Oostsluis

27 oktober 2023

Het nieuwe fiets- en voetpad langs de primaire waterkering bij de Oostsluis is klaar! Maandag 30 oktober rijden de eerste fietsers over de nieuwe route. Aan de andere zijde van de Oostsluis sluiten we het pad voor fietsers en voetgangers dan tijdelijk af. Fietsers en voetgangers rijden in beide richtingen over hetzelfde pad langs de Oostsluis.
Locatie nieuw fiets- en voetpad langs de Oostsluis
Locatie nieuw fiets- en voetpad langs de Oostsluis

Fiets- en wandelroute Oostsluis

Het nieuwe pad voor fietsers en voetgangers loopt langs de primaire waterkering en wordt op 30 oktober in de ochtend opengesteld. Dit is een tweezijdig fietspad. Fietsers en voetgangers passeren elkaar dus vanuit twee richtingen. We werken nog aan de definitieve wegsignalering op het sluizencomplex. Voor gebruikers van het nieuwe pad betekent dit dat ze even goed moeten opletten bij het oversteken van de Oostsluis. Staat er een brug open, volg dan de route naar de andere brug.

Nog een nieuw fietspad

Het fiets- en voetpad aan de andere zijde langs de Oostsluis nemen we dan tijdelijk buiten gebruik. Hier leggen we een nieuw fiets- en voetpad aan en een inrit voor bestemmingsverkeer naar de Oostsluis. De werkzaamheden aan dit nieuwe pad ronden we voor het einde van dit jaar af.