Verblijfplaatsen bij de Noordzeesluizen

5 februari 2024

Op en in de nabije omgeving van het Noordzeesluizencomplex realiseren we acht nieuwe verblijfplaatsen. Deze bieden een mooi uitzicht op het havengebied. Waar komen deze verblijfplaatsen allemaal? Je ziet het op deze kaart.
Verblijfplaatsen op het Noordzeesluizencomplex
Verblijfplaatsen op het Noordzeesluizencomplex

Op alle verblijfplaatsen kun je zitten en uitkijken over het water. Op een aantal plaatsen zijn de bankjes (‘zitelementen’) opgebouwd van houten balken. Die balken zijn afkomstig van voormalige wachtplaatsen voor de scheepvaart in de West-Buitenhaven. Zo hergebruiken we materiaal dat plaats moest maken voor de Nieuwe Sluis.

Oriëntatiepunten

Bij vier verblijfplaatsen komt in de bestrating een rond element met een doorsnede van ongeveer twee meter. Daarop wordt de plattegrond van het vernieuwde sluizencomplex afgebeeld. De locatie waar je op dat moment staat, wordt op deze kaart aangeduid. De plattegrond dient dus als overzichtskaart en als oriëntatiepunt.

Acht verblijfplaatsen

In totaal realiseren we acht verblijfplaatsen op en nabij het sluizencomplex. De komende periode worden steeds meer verblijfplaatsen toegankelijk voor het publiek. Dat doen we gefaseerd en is mede afhankelijk van de voortgang van andere werken op het bouwterrein. We ronden de werkzaamheden aan de verblijfplaatsen in het voorjaar af. Er zijn nu twee verblijfplaatsen klaar.

Kopje van Kanada

Op het Kopje van Kanada (nummer 1 op de kaart) zijn twee zitelementen al een poosje in gebruik. Er wordt volop gebruik van gemaakt. Op deze locatie heb je een mooi uitzicht op de schepen die de haven in- en uitvaren.

Rotonde

Aan de westzijde van de nieuwe rotonde (nummer 3 op de kaart) hebben we langs het water een betonnen bordes gebouwd. Aan de waterkant is in het bordes een trap verwerkt. De trapt vormt een doorgaande route voor voetgangers langs het water terwijl het bordes als zitelement en uitzichtpunt gebruikt kan worden.

 

Kopje van Kanada
Kopje van Kanada